İçeriğe geç

Ay: Nisan 2016

Swift ile Optional Chaining

swift

Bu yazımda Swift ile beraber getirilen optional değişkenlerin mantığından bahsedeceğim çoğunlukla tüm kütüphanelerde kullanılmakta.

Optional değişkenin kullanımı Swift 2.0 öncesinde farklıydı şimdi daha farklı versiyon değişiklerinde syntax yapısında daha anlaşılır programlama deneyimine sahip olması için bazen değişimlere gidebiliyorlar.

Kullanımı bir …

Swift ile Tuple

swift

Merhabalar bu yazımda Swift ile beraber modern programlama yaklaşımına örnek tuple tipinden bahsedeceğim.

Tuple çoklu değişkenleri kendi içinde barındırabilen değişkenlere denir.Array değildir.

Bu sayede Swift ile alt seviye programlama dillerinde c,c++ gibi fonksiyonlarda dönüş değeri 1 adet olmak zorundadır …

Swift ile Required init

swift

Merhabalar bu yazımda Convenience initten sonra diğer bir tür olan Required initten bahsedeceğim kullanışlı ve güzel bir sınıf initializerı.

Required initi nerde kullanmamız gerek ? diye bir soru gelirse Bir üst sınıfınız var ve bu sınıf intializera sahip, üst sınıfn …

Swift ile Convenience init

swift

Bu yazımda Swift ile Class initlere yardımcı olarak kullanılan Convenience init‘den bahsedeceğim.

Bu özellik sınıfımızda yarattığımız initialization işlemini durumlara göre üzerine ek yada değişiklik yapmamızı sağlar normalde farklı farklı initler yaratabiliriz ancak bir init diğer inite mudahale edemez bunun …

Swift ile Class Generics

swift

Merhabalar bu yazımda Swift ile güzel kullanışlı bir özellik olan Genericslerin sınıf ve protokol yapısı ile beraber nasıl kullanıldığına örnek vereceğim.

Bu özellik sayesinde sınıflar farkli tipler yada veriler için ayrı ayrı yazılmak zorunda değil.Tip kullanımlarına esneklik ve dinamiklik katan …

Swift #selector kullanımı

swift

Merhabalar bu yazımda Swift 2.2 versiyonundan sonra Selector() yerine kullanılmaya başlayan bir aksiyon tanımlayıcısının kullanımına örnek vereceğim.

Daha önceki versiyonlarda bir fonksiyonu örnekteki gibi tap gastureye tanıtırken Selector(“çalışacakfonksiyonadı”) şeklinde tanımlıyorduk.Dışardan veri alıyorsa Selector(“çalışacakfonksiyonadı:”) oluyordu. Bu kullanım çokta hoş bir kullanım …

Swift Case Pattern Matching

swift

Merhabalar bu yazımda Swift 2.0‘dan sonra gelen güzel bir özellik case pattern matching‘e örnek vereceğim.

Vereceğim örnekte daha iyi anlaşılacaktır döngüde,if koşulunda case kullanmak işimizi kolaylaştırıyor daha temiz kod oluşmasına sağlıyor.

Swift 2.0 öncesinde enumlar switch case ile …

Swift ile Associatedtype Protocol kullanımı

swift

Merhabalar bu yazımda Swift 3.0 ile gelen protocol generics özelliğine örnek vereceğim. Generics Swift dili ile gelen çok güzel bir özellik ve çok işlevsel bu özelliği class,struct,enum,extension bir çok yerde kullanıyoruz.

Protocollerde typealias ile yapılan işlem 3.0 versiyonu ile deprected …

Swift ile Closures Rethrows kullanımı

swiftMerhabalar bu yazımda Swift 2.0‘dan sonra gelen throws yani hata yakalayıcıların fonksiyon içinde çağrıldığında nasıl kullanılması gerekli buna örnek vereceğim.

Bu işlemi Rethrows operatorunu fonksiyonda kullanarak hallediyoruz bu özellik closures için throw kullanımını sağlamakta.

Aşağıdaki örnek güzelce bu konuyu …

Swift ile Type Casting

swift

Merhabalar bu yazımda Swift ile Değişkenin türü nasıl değiştirilir, cast edilir bunun örneğini vereceğim.

İlk olarak diğer programlama dillerindeki kullanıma benzeyen sınıf ismiyle cast işlemi bulunakta aşağıda örneğini inceleyebilirsiniz.

var strnum:String = "42"
var strfloat:String = "3.212"

var intnum:Int = 
Copyright © 2020 Kenan Atmaca