İçeriğe geç

Apriori algoritması

Merhabalar bu yazımda Öğretmensiz Öğrenme algoritmalarından olan ve ilişkisel olarak bağlılık derecesine göre gruplama yapan Apriori algoritmasından bahsedip örnek vereceğim.

Birliktelik kuralı çıkarım algoritmalarından en çok bilinen ve kullanılanıdır. Algoritmanın ismi yaygın öğeler kümelerinin ön bilgisini kullanıyor olmasından dolayı önceki (prior) anlamındaki “Apriori” dir.

Kullanıcıların alışverişlerine göre market ürün dizilimlerinde çok kullanılmaktadır. Veya E-ticaret sistemlerinde en çok satılan alınan ürünlerin birlikte bundle pack olarak müşterilere uygun fiyatla sunulması gibi promosyon öncesi sistemde çalıştırılan algoritmalardandır.

Türkiyedede bir çok kurum ve şirket bu algoritmayı deneyip, kullanmaktadır. Örnek olarak Migros raf düzenlemelerinde bu algoritmayı kullanmaktadır.

Aşağıda yazdığım örnek uygulama kodunu inceleyebilir, deneyebilirsiniz. Uygulama veri setinde bir birine bağlı en çok kullanılan iki adet nesneyi döndürmektedir.

Algoritmada bulunan min support ürünlerin bir biri arasındaki ilişkilerinin en az hangi oranda olması gerektiğini temsil eder. Bu değerden düşük çıkan frekans sayıları ilerleyen iterasyonda sayılmaz.

import Foundation

let data:[[String]] = [["A","B","C"],["A","C"],["A","D"],["B","E","F"],["D","C","A"],["B","C","F"]]
let candidateSet:[String] = ["A","B","C","D","E","F"]

var frequencyTable:[String:Int] = [:]

func loadFreqSet() {
  
  var counter:Int = 0
  
  for i in 0..<candidateSet.count {
    counter = 0
    for j in 0..<data.count {
      
      for q in 0..<data[j].count {
        
        if candidateSet[i] == data[j][q] {
          
          counter += 1

        }
        
      }
      
    }
    
    frequencyTable[candidateSet[i]] = counter
    
  }//
}

loadFreqSet()

func combineArray<T:Equatable>(data:[T]) -> [[T]] {
  
  var c:[[T]] = []
  
  for i in 0..<data.count {
    
    for j in i+1..<data.count {
      
      if data[i] != data[j] {
        c.append([data[i],data[j]])
      }
      
    }
  }
  
  
  return c
  
}


func apriori(minSupport:Int) -> [String] {
  
  var newFreqTable:[String:Int] = frequencyTable
  
  for (key,value) in newFreqTable {
    
    if value < minSupport {
      
      newFreqTable.removeValue(forKey: key)
      
    }
  }
  
  let fqTable:[String] = Array(newFreqTable.keys)
  var genereteTable = [[String]](repeating: [], count: newFreqTable.count)
  
  genereteTable = combineArray(data: fqTable)
  var lastFreqCounts:[Int] = [Int](repeating: 0, count: genereteTable.count)
  
  print(genereteTable)
  
  for i in 0..<data.count {
    for w in 0..<genereteTable.count {
      
      for r in 0..<genereteTable[w].count - 1 {
        
        if data[i].contains(genereteTable[w][r]) && data[i].contains(genereteTable[w][r + 1]) {
          print("\(i) -> \(genereteTable[w][r]),\(genereteTable[w][r + 1])")
          lastFreqCounts[w] += 1
        }
      
      }

    }

  }
 
  print(lastFreqCounts)
  return genereteTable[lastFreqCounts.index(of: lastFreqCounts.max()!)!]
  
}

print(apriori(minSupport: 3)) // [A,C]

Github link.

 

Tarih:AlgorithmMachine Learning

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2021 Kenan Atmaca