İçeriğe geç

Ara değer araması algoritması (Interpolation Search)

Algorithm

Merhabalar bu yazımda Swift dili ile Ara değer algoritması nedir ? nasıl yazılır örneği vereceğim.

Ara değer algoritması (Interpolation Search) bilgisayar bilimlerinde kullanılan algoritmalardandır. Algoritmanın kullanımı sadece sıralı dizilerde geçerli.

Algoritma verilen dizi ve aranan değere göre formülü olan orta nokta bulunarak işlemekte.

orta = sol + ((x-a[sol]) * (sag – sol) ) / ( a[sag] – a[sol])

Algoritmanın mantığını basitce anlatırsam eğer orta array[mid] aranan değerden küçükse sol değişkeni orta nokta olarak kabul edilir. Eğer orta array[mid] aranan değerden büyükse sağ değişkeni orta nokta kabul edilerek verilen formul kod içinde uygulanır.

Aşağıdaki kodu inceleyip mantığını anlayabilirsiniz.

var arr:[Int] = [22,23,24,25,26,27]
func interpolationSearch(_ array:[Int],search:Int) -> (index:Int,step:Int) {
  
  var left:Int = 0
  var right:Int = array.count - 1
  
  var aleft = array[left]
  var aright = array[right]
  var mid = abs(left + ((search - aleft) * (right-left) / (aleft - aright)))
  
  var index:Int = 0
  var step:Int = 0
  
  for _ in 0..<array.count {
    
     step += 1
    
    if array[mid] == search {
      
      index = Int(ceil(Double(mid)))
      break
      
    } else {
      
      if array[mid] < search {
        
        left = mid
        aleft = array[left]
        aright = array[right]
        mid = abs(left + ((search - aleft) * (right-left) / (aleft - aright)))
        
        
      } else {
        
        right = mid
        aleft = array[left]
        aright = array[right]
        mid = abs(left + ((search - aleft) * (right-left) / (aleft - aright)))
        
      }
      
      
    }
    
  }
  
  return (index + 1,step)
}

Algoritmanın kullanımını örnek verirsek.

var result = interpolationSearch(arr, search: 26)
result.index // 5
result.step // 1

26 sayısını dizi içerisinde index değerini döndürür ve döngüyü tek adımda çalıştırarak bulmuş olur.

Sıralı diziler için hızlı bir algoritmadır. Karışık sayılarla dolu dizi setinde algoritma çalışmamakta.

Github link.

 

Tarih:AlgorithmSwift

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2020 Kenan Atmaca