İçeriğe geç

ARKit ile Fizik kullanımı

Merhabalar bu yazımda ARKit ile SceneKit üzerinde bulunan fizik motorunu uygulamalarımız üzerinde nasıl kullanırız bunun örneğini vereceğim.

Oyun yazarken şüphesiz fizik motorları olmazsa olmazımızdır. İOS içerisinde bulunan SceneKit frameworkü üzerinde gömülü olarak oldukça başarılı bir fizik motoru bulunmakta. Bizde bu motoru kullanarak AR uygulamalarımızda etkileşimleri ve görselliği artırabiliriz.

Aşağıda vereceğim örnek ile SCNBox nesnelerine eklediğim fiziği görebilirsiniz. Beyaz olan kutuda static bir fizik var yani yer çekimine yenik düşmez colision görevi görür. Diğer kutuda ise dynamic bir fizik var. Böylece kutular üst üste düştükçe yer çekimine dayanamayıp devrilmekteler. Dilersek tüm alanın yer çekimi oranlarıylada oynayabilirsiniz.

Yazdığım örneği inceleyebilir, cihazınızda deneyebilirsiniz.

import UIKit
import SceneKit
import ARKit


class ViewController: UIViewController, ARSCNViewDelegate {

  @IBOutlet var sceneView: ARSCNView!
  var bigboxNode:SCNNode!

  var boxControl = false
  
  let collisionBox: Int = 1 << 0
  let collsionBigBox: Int = 1 << 1
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
    sceneView.delegate = self
    self.sceneView.autoenablesDefaultLighting = true
    self.sceneView.automaticallyUpdatesLighting = true
    
    // self.sceneView.scene.physicsWorld.gravity = SCNVector3(x:0,y:0.1,z:0)
  }
  
  override func viewWillAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewWillAppear(animated)
    
    let configuration = ARWorldTrackingConfiguration()
    configuration.planeDetection = .horizontal
    sceneView.session.run(configuration)
    
  }
  
  override func viewWillDisappear(_ animated: Bool) {
    super.viewWillDisappear(animated)
    
    sceneView.session.pause()
  }
  
  override func touchesBegan(_ touches: Set<UITouch>, with event: UIEvent?) {
    
    if let touch = touches.first {
      
      let location = touch.location(in: sceneView)
      let hitList = sceneView.hitTest(location, types: [ARHitTestResult.ResultType.featurePoint])
      
      if let result = hitList.first {
        
        let hitTransform = SCNMatrix4(result.worldTransform)
        let hitPosition = SCNVector3Make(hitTransform.m41,hitTransform.m42,hitTransform.m43)
        
        let bigbox = SCNBox(width: 0.1, height: 0.1, length: 0.1, chamferRadius: 0)
        bigboxNode = SCNNode(geometry: bigbox)
        bigboxNode.geometry?.firstMaterial?.diffuse.contents = UIColor.white
        bigboxNode.physicsBody = SCNPhysicsBody(type: .static, shape: nil)
        bigboxNode.physicsBody?.categoryBitMask = self.collsionBigBox
        bigboxNode.physicsBody?.collisionBitMask = self.collisionBox
        bigboxNode.position = hitPosition
        sceneView.scene.rootNode.addChildNode(bigboxNode)
        
      }
    }
  }
  
  @IBAction func basAct(_ sender: Any) {
   
    let bbPos = bigboxNode.position
    
    let box = SCNBox(width: 0.1, height: 0.1, length: 0.1, chamferRadius: 0)
    let boxNode = SCNNode(geometry: box)
    boxNode.position = SCNVector3(x:bbPos.x,y:bbPos.y + 0.5,z:bbPos.z)
    boxNode.geometry?.firstMaterial?.diffuse.contents = UIColor.red
    boxNode.physicsBody = SCNPhysicsBody(type: .dynamic, shape: nil)
    boxNode.physicsBody?.categoryBitMask = self.collisionBox
    
    sceneView.scene.rootNode.addChildNode(boxNode)
  }
    
  override var prefersStatusBarHidden: Bool {
    return true
  }
  
}//

Github link!

 

 

Tarih:iOS

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2020 Kenan Atmaca