İçeriğe geç

Core Data ile NSSortDescriptor kullanımı

Core Data

Merhabalar bu yazımda İOS uygulamalarınızda Core Data ile sunucudaki çektiğiniz veriyi nasıl sıralı veya sırasız bir şekilde fetch ederiz, bunun örneğini vereceğim.

Bu işlemi gerçekleştirmek için Core Data sınıf yardımcılarından NSSortDescriptor sınıfını kullanıyoruz ve fetch sınıfımıza gerekli descriptor değişkenine set ederek gelen verilerin durumunu belirleyebiliyoruz.

Aşağıda verdiğim örneği inceleyebilirsiniz.

    let delegate = UIApplication.shared.delegate as! AppDelegate
    
    let context = delegate.persistentContainer.viewContext
    
    let fetch = NSFetchRequest<NSFetchRequestResult>(entityName: "User")
    fetch.returnsObjectsAsFaults = false

    let desc = NSSortDescriptor(key: "age", ascending: false)
    
    fetch.sortDescriptors = [desc]
    
    do {
      
      let results = try context.fetch(fetch)
      
      if results.count > 0 {
        for result in results as! [NSManagedObject] {
 
          print(result.value(forKey: "name") as? String)
        }
      }
      
    } catch {
      print("error")
    }

NSSortDescriptor(key: “age”, ascending: false) sınıfındaki key değerine neye göre sıralanacağı, ascending’e büyükten veya küçükten sıralanışı girilir. ascending değeri true ise küçükten büyüğe false ise büyükten küçüğe sıralama işlemi yapılmış olunur.

 

Kategori:Core Data

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2022 Kenan Atmaca