İçeriğe geç

CoreGraphics CAGradientLayer kullanımı

İOS

Bu yazımda İOS ile CoreGraphics katmanında nasıl bir gradient tabaka oluşturabilirsiniz bunun örneğini vereceğim.

Bunun için CAGradientLayer sınıfını kullanacağız. kullanışlı ve oluşturması basit. Bu katmanları oluşturarak üzerine grafiksel çizimler yapabilirsiniz. İOS‘da bulunan Sağlık uygulamasındaki grafiklere benzer.

Aşağıdaki verdiğimi örnekte kullanımını görebilirsiniz sınıfta kullanmak için ek fonksiyon olarak RGB dönüştürücü bir fonksiyonumuz var.

func rgbColor(red: CGFloat, green: CGFloat, blue: CGFloat) -> AnyObject {
    return UIColor(red: red/255.0, green: green/255.0, blue: blue/255.0, alpha: 1.0).CGColor as AnyObject
  }
  let gradientLayer = CAGradientLayer()
    gradientLayer.frame = CGRect(x: 50, y: 50, width: 200, height: 200)
    gradientLayer.colors = [rgbColor(209.0, green: 0.0, blue: 0.0),
                rgbColor(255.0, green: 102.0, blue: 34.0),
                rgbColor(255.0, green: 218.0, blue: 33.0)]
    gradientLayer.startPoint = CGPoint(x: 0, y: 0)
    gradientLayer.endPoint = CGPoint(x: 0, y: 1)
    self.view.layer.addSublayer(gradientLayer)

start ve end noktalarını değiştirerek renklerin x veya y yönünde ayarlayabilirsiniz.

Tarih:iOS

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2020 Kenan Atmaca