İçeriğe geç

Drag and Drop kullanımı

Merhabalar bu yazımda İOS 11 ile birlikte gelen diğer bir özellikte Drag & Drop özelliği oldu. Bu yararlı özelliği nasıl kullanırız bunun örneğini bu yazımda sizlerle paylaşacağım.

Bu özelliği kullandığınız zaman resim,text vs verileri sürükle bırak işlemi ile farklı uygulamalardan kendi uygulamanıza taşıyıp işlem yapabilir (iPad). Veya uygulama içerisinde table view üzerinde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. (iPhone için sadece uygulama içerisinde drag & drop desteklemekte) Basitçe bir örnek verecek olursam resimlerinizin bulunduğu bir set üzerinden resiminizden her hangi birini çöp kutusuna sürükleyerek silme işlemini bu yardımcı sınıf sayesinde kolaylıkla halledebilirsiniz.

Aşağıda yazdığım örneği inceleyebilir, kullanım hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

import UIKit

@available(iOS 11.0, *)

class mainVC: UIViewController {
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
   view.addInteraction(UIDropInteraction(delegate: self))
    view.addInteraction(UIDragInteraction(delegate: self))
  }
  
  override var prefersStatusBarHidden: Bool {
    return true
  }
}//

@available(iOS 11.0 , *)
extension mainVC: UIDropInteractionDelegate{ // DROP
  
  func dropInteraction(_ interaction: UIDropInteraction, performDrop session: UIDropSession) {
    
    for dragItem in session.items {
      dragItem.itemProvider.loadObject(ofClass: UIImage.self, completionHandler: { (item, error) in
        
        if error != nil {
          return
        }
        
        guard let img:UIImage = item as? UIImage else {
          return
        }
        
        DispatchQueue.main.async {
          let dragPoint = session.location(in: self.view)
          let imgView = UIImageView()
          imgView.isUserInteractionEnabled = true
          imgView.image = img
          imgView.frame.size = CGSize.init(width: img.size.width, height: img.size.height)
          imgView.center = dragPoint
          self.view.addSubview(imgView)
        }
      })
    }
  }
  
  func dropInteraction(_ interaction: UIDropInteraction, sessionDidUpdate session: UIDropSession) -> UIDropProposal {
    return UIDropProposal(operation: .copy)
  }
  
  func dropInteraction(_ interaction: UIDropInteraction, canHandle session: UIDropSession) -> Bool {
    return session.canLoadObjects(ofClass: UIImage.self)
  }
}
@available(iOS 11.0 , *)
extension mainVC: UIDragInteractionDelegate { // DRAG
  
  func dragInteraction(_ interaction: UIDragInteraction, itemsForBeginning session: UIDragSession) -> [UIDragItem] {
    
    let touchPoint = session.location(in: self.view)
    
    if let touchImageView = self.view.hitTest(touchPoint, with: nil) as? UIImageView {
      let touchImage = touchImageView.image
      let itemProv = NSItemProvider(object: touchImage!)
      let dragItem = UIDragItem(itemProvider: itemProv)
      dragItem.localObject = touchImageView
      return [dragItem]
    }

    return []
  }
  
  func dragInteraction(_ interaction: UIDragInteraction, previewForLifting item: UIDragItem, session: UIDragSession) -> UITargetedDragPreview? {
    return UITargetedDragPreview(view: (item.localObject as? UIView)!)
  }
  
  func dragInteraction(_ interaction: UIDragInteraction, willAnimateLiftWith animator: UIDragAnimating, session: UIDragSession) {
    
    session.items.forEach { (item) in
      if let tImageView = item.localObject as? UIView {
        tImageView.removeFromSuperview()
      }
    }
  }
  
  func dragInteraction(_ interaction: UIDragInteraction, item: UIDragItem, willAnimateCancelWith animator: UIDragAnimating) {
    self.view.addSubview(item.localObject as! UIView)
  }
}

.addInteraction ile ilgili özelliği hangi nesneye eklerseniz o nesne üzerinden geri bildirim alırsınız.

Not: iPhone üzerinde bu işlemi gerçekleştirirken çalışmama problemi için UIDragInteraction sınıfına bağlı .isEnabled değişkenini true yapınız.

Github link!

 

Tarih:iOS

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2020 Kenan Atmaca