İçeriğe geç

İOS ile Core Data fetch işlemi

Core Data

Merhabalar bu yazımda İOS uygulamalarınızda Core Data kullanarak kolay bir şekilde databasenizden nasıl veri çekeriz bunun örneğini vereceğim.

Veri çekme işlemi oldukça kolay ve pratik. Nesneler  NSManagedObject türünde gelmekte ve biz isimlerine ve türlerine göre bu verileri alıp dilediğimiz yerlerde kullanabiliyoruz.

Aşağıdaki yazdığım veri çekme işlemini inceleyebilirsiniz.

    let delegate = UIApplication.shared.delegate as! AppDelegate
    
    let context = delegate.persistentContainer.viewContext
    
    let fetch = NSFetchRequest<NSFetchRequestResult>(entityName: "User")
    fetch.returnsObjectsAsFaults = false
    
    do {
      
      let results = try context.fetch(fetch)
      
      if results.count > 0 {
        for result in results as! [NSManagedObject] {

          print(result.value(forKey: "name") as? String)
        }
      }
      
    } catch {
      print("error")
    }

NSFetchRequest sınıfına Entity adınızı verdikten sonra error handle block içerisinde context‘e veriyi çek emrini veriyoruz. Daha sonra sonuçları NSManagedObject olarak döndürdük. Bu türün içeriğine erişmek içinde .value(forKey: “name”) fonksiyonu ile erişiyoruz. Buradaki name sizin tablonuzda farklı olabilir.

Kategori:Core Data

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2022 Kenan Atmaca