İçeriğe geç

İOS Keychain servisi kullanımı

Merhabalar bu yazımda İOS ile şifrelerin ve bazı verilerin korunarak saklanmasını sağlayan Keychain servisi nedir?  ve nasıl kullanırız sorusunun cevabını bulacağız.

Bildiğimiz gibi uygulamalarda ve internet ortamında güvenlik en önemli konudur. Ancak çoğumuz bunu görmezden gelerek kodlama yaparız. Çoğu uygulamada ve şirketlerde performansı ilk öncelik olarak alırlar ve güvenliği ikinci plana atarlar. Kullanıcıların veya uygulama içi önemli notların cihazda şifrelenerek saklanması güvenlik önlemlerimizden biridir. iOS uygulamalarımızda’da bu işlem için Keychain servisinden yararlanacağız ve bu işlem içinde Security Frameworkunu kullanacağız.

Bu servisi hangi tip uygulamalarda kullanmalıyız diye soru soracak olursanız. Kullanıcıların bazı önemli kısa bilgilerini saklamanız gerektiğinde kullanmanız en doğrusudur.

Direkt olarak iOS içinde bulunmayan kendiniz  yada genellikle dış kütüphane kullanılarak gerçekleştirilen bir işlem. Ben aşağıda basit bir şekilde Keychain üzerinde şifre kaydetme,silme,güncelleme ve sorgulama işleminin nasıl yapıldığını gösteren basit bir sınıf yazdım. Daha detaylı sınıflar için kaynak kodlara github üzerinden ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte şifre olduğu için string olarak datayı eklemeyi ele aldım ancak Data olarak dönüştürülebilen tüm veri yapılarını Keychain üzerine ekleyebilirsiniz.

import UIKit
import Security

class KKeychainOptions {
  static let kSecClassValue = NSString(format: kSecClass)
  static let kSecAccessValue = NSString(format: kSecAttrAccessible)
  static let kSecAttrAccountValue = NSString(format: kSecAttrAccount)
  static let kSecValueDataValue = NSString(format: kSecValueData)
  static let kSecClassGenericPasswordValue = NSString(format: kSecClassGenericPassword)
  static let kSecAttrServiceValue = NSString(format: kSecAttrService)
  static let kSecMatchLimitValue = NSString(format: kSecMatchLimit)
  static let kSecReturnDataValue = NSString(format: kSecReturnData)
  static let kSecMatchLimitOneValue = NSString(format: kSecMatchLimitOne)
}

class KKeychainPass: NSObject {

  class func save(service: String, name:String, data: String) {
    if let dataFromString = data.data(using: String.Encoding.utf8, allowLossyConversion: false) {
      
      let keychainQuery: NSMutableDictionary = NSMutableDictionary(objects: [KKeychainOptions.kSecClassGenericPasswordValue, service, name, dataFromString], forKeys: [KKeychainOptions.kSecClassValue, KKeychainOptions.kSecAttrServiceValue, KKeychainOptions.kSecAttrAccountValue, KKeychainOptions.kSecValueDataValue])
    
      let status = SecItemAdd(keychainQuery as CFDictionary, nil)
     
      if (status != errSecSuccess) {
        fatalError("Keychain save error")
      }
    }
  }
  
  class func load(service: String, name:String) -> String? {
 
    let keychainQuery: NSMutableDictionary = KKeychainPass.getMutableDictionary(service,name)
    
    var dataTypeRef :AnyObject?

    let status: OSStatus = SecItemCopyMatching(keychainQuery, &dataTypeRef)
    var contentsOfKeychain: String?
    
    if status == errSecSuccess {
      if let retrievedData = dataTypeRef as? Data {
        contentsOfKeychain = String(data: retrievedData, encoding: String.Encoding.utf8)
      }
    } else {
      print("Error Status code \(status)")
    }
    
    return contentsOfKeychain
  }
  
  class func update(service: String, name:String, data: String) {
    if let dataFromString: Data = data.data(using: String.Encoding.utf8, allowLossyConversion: false) {
      
      let keychainQuery: NSMutableDictionary = KKeychainPass.getMutableDictionary(service,name)
      
      let status = SecItemUpdate(keychainQuery as CFDictionary, [KKeychainOptions.kSecValueDataValue:dataFromString] as CFDictionary)
      
      if (status != errSecSuccess) {
        fatalError("Keychain update error")
      }
    }
  }
  
  class func remove(service: String, name:String) {
    
    let keychainQuery: NSMutableDictionary = KKeychainPass.getMutableDictionary(service,name)
  
    let status = SecItemDelete(keychainQuery as CFDictionary)
    
    if (status != errSecSuccess) {
      fatalError("Keychain remove error")
    }
  }
  
  class func clear() {
    
    let keychainQuery:[String:Any] = [KKeychainOptions.kSecClassValue as String: KKeychainOptions.kSecClassGenericPasswordValue]
    
    let status = SecItemDelete(keychainQuery as CFDictionary)
    
    if (status != errSecSuccess) {
      fatalError("Keychain clear error")
    }
  }
  
  private class func getMutableDictionary(_ service:String, _ name:String) -> NSMutableDictionary {
    return NSMutableDictionary(objects: [KKeychainOptions.kSecClassGenericPasswordValue, service, name, kCFBooleanTrue, KKeychainOptions.kSecMatchLimitOneValue], forKeys: [KKeychainOptions.kSecClassValue, KKeychainOptions.kSecAttrServiceValue, KKeychainOptions.kSecAttrAccountValue, KKeychainOptions.kSecReturnDataValue, KKeychainOptions.kSecMatchLimitValue])
  }
}

Kullanım:

KKeychainPass.save(service: "Auth", name: "UserAcc", data: "kenan_001")
    
 if let pass = KKeychainPass.load(service: "Auth", name: "UserAcc") {
    print(pass)
 }

 

 

Tarih:iOS

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2021 Kenan Atmaca