İçeriğe geç

İOS Volume kontrol işlemi

Merhabalar bu yazımda İOS uygulamalarınızda uygulama içerisinde cihaz ses tuşlarını nasıl kontrol ederiz ? Bunu öğrenmiş olacağız.

Bir çok sosyal medya uygulamasında ses tuşlarına bastığımız zaman kendi animasyonlu progress view üzerinde ses artışını ve azalışını göstermekte. Bu işlemi yapabilmek ve bu tarz ses tuşlarının kontrolü ile gerçekleştirmek isteyeceğiniz işlemler için öncelikle bu tuşların basılma durumlarını uygulama içerisinde kontrol etmemiz gerekli.

Bu işlem için AVAudioSession sınıfı kullanarak bu sınıfa bağlı bir observe yaratacağız ve bunu kontrol edeceğiz.

Aşağıda yazdığım kodu inceleyebilir, deneyebilirsiniz.

Not: Bu işlem normal cihazlarda çalışmaktadır. Sanal cihazda  tetikleme işlemi gerçekleşmemektedir.

    do {
      audioSession = AVAudioSession()
      try audioSession.setActive(true)
    } catch {
      print(error.localizedDescription)
    }
    
    audioSession.addObserver(self, forKeyPath: "outputVolume", options: NSKeyValueObservingOptions.new, context: nil)
override func observeValue(forKeyPath keyPath: String?, of object: Any?, change: [NSKeyValueChangeKey : Any]?, context: UnsafeMutableRawPointer?) {
    
    guard let change = change, let value = change[.newKey] as? Float, keyPath == "outputVolume" else {
      return
    }
    
     print(value)
  }
Tarih:iOS

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2020 Kenan Atmaca