İçeriğe geç

Iterator Pattern

Merhabalar bu yazımda Iterator tasarım deseninin kullanımını göreceğiz.

Iterator (Tekrarlayıcı) tasarım deseni array,queue gibi yapıları kendimize göre modelimize göre düzenlememiz ve kullanmamız için tasarlanmış bir kalıptır. Modelinizde bulunan nesnelerinizi bu yapıya göre kullanarak farklı koleksiyon yapıları yazabiliriz. Çoğu uygulamada kullanılan bir yapıdır.

Aşağıda yazdığım örneği inceleyebilirsiniz.

class Human {
  var name:String
  var surname:String
  
  init(name:String,surname:String) {
    self.name = name
    self.surname = surname
  }
}

protocol HumanIterator {
  func next() -> Human?
  func curentItem() -> Human?
  func isDone() -> Bool
  var count:Int {get}
}

protocol Aggregate {
  func getIterator() -> HumanIterator
  func getItem(_ index:Int) -> Human
}

class HumanAggregate: Aggregate {
  
  private var list:[Human] = []
  
  var count:Int {
    return list.count
  }
  
  func add(_ h:Human) {
    list.append(h)
  }
  
  func pop() {
    if count > 0 {
      list.removeLast()
    }
  }
  
  func getItem(_ index:Int) -> Human {
    return list[index]
  }
  
  func getIterator() -> HumanIterator {
    return Iterator(self)
  }
  
  
}

class Iterator: HumanIterator {
  
  private var list:HumanAggregate
  
  var index:Int = 0
  
  var count:Int {
    return list.count
  }
  
  init(_ list:HumanAggregate) {
    self.list = list
  }
  
  func next() -> Human? {
    
    defer {
       index = index + 1
    }
    
    return isDone() ? list.getItem(index) : nil
  }
  
  func curentItem() -> Human? {
    return list.getItem(index)
  }
  
  func isDone() -> Bool {
    return index < count
  }
  
}


let hum = HumanAggregate()

hum.add(Human(name: "Kenan", surname: "Atmaca"))
hum.add(Human(name: "John", surname: "Wick"))
hum.add(Human(name: "David", surname: "Cop"))

let makeIterator = hum.getIterator()

while makeIterator.isDone() {
  print((makeIterator.curentItem()?.name)!)
  makeIterator.next()
}

 

Tarih:Design PatternsiOS

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2020 Kenan Atmaca