İçeriğe geç

Logistic Regression algoritması

Merhabalar bu yazımda Makine Öğrenme algoritmalarından önemli bir yere sahip olan Lojistik Regresyon nedir ve Swift dili ile nasıl kullanırız örneği vereceğim.

Bundan önceki yazımda Regresyon kısmına giriş yapmış ve Lineer Regresyon örneği vermiştim. Lojistik Regresyonda benzer olarak düzlem üzerinde verileri yakalamaya çalışır. Ancak farklı olarak bunları doğrusal değilde. Logaritmik olarak eğri üzerinde yakalamasıdır. Buda bize inişli çıkışlı verilerde daha yüksek tahmin başarısı getirmektedir.

Formül olarak 1 / (1 + e^-x) formülü kullanarak eğriyi oluşturuyoruz.

Aşağıda yazdığım kod örneğini inceleyebilirsiniz. Örnekte elimizde bulunan x1,x2 verileri ile y verisini en yakın şekilde tahmin işlemi gerçekleştiriyoruz. Sonuç olarak %90’lık bir başarı ile işlemi sonlandırmakta.

Not: Buradaki başarı tüm veriler için aynı sonucu sağlayacaktır diye bir kural yoktur. Bazı durumlarda %40’lık başarı bile elde edemeyebilirsiniz. Buradaki önemli nokta verinize göre doğru matematiksel modeli seçmek olmalıdır.

import Foundation

extension Int {
  func toDouble() -> Double {
    return Double(self)
  }
}

extension Double {
  func toInt() -> Int {
    return Int(self)
  }
}


let x1:[Double] = [2.7810836,1.465489372,3.396561688,1.38807019,3.06407232,7.627531214,5.332441248,6.922596716,8.675418651,7.673756466]
let x2:[Double] = [2.550537003,2.362125076,4.400293529,1.850220317,3.005305973,2.759262235,2.088626775,1.77106367,-0.2420686549,3.508563011]
let y:[Double] = [0,0,0,0,0,1,1,1,1,1]

var b0 = 0.0
var b1 = 0.0
var b2 = 0.0

let alpha = 0.3

func predictLogistic(_ index:Int) -> Double {
  
  return 1 / (1 + exp(-(b0 + b1 * x1[index] + b2 * x2[index])))

}

func trainData(loop:Int) {

  for _ in 1...loop {
    for j in 0..<y.count {
      let predict = predictLogistic(j)
      b0 = b0 + alpha * (y[j] - predict) * predict * (1.0 - predict) * 1.0
      b1 = b1 + alpha * (y[j] - predict) * predict * (1.0 - predict) * x1[j]
      b2 = b1 + alpha * (y[j] - predict) * predict * (1.0 - predict) * x2[j]
    }
  }
}

func controlPredict() -> [Double] {
  
  var predictSet:[Double] = []
  
  for i in 0..<y.count {
    
    predictSet.append(predictLogistic(i))
    
  }
  
  return predictSet
}


func normalization(data:[Double] = controlPredict()) -> [Int] {
  
  var nData:[Int] = []
  
  for i in 0..<data.count {
    
    if data[i] < 0.5 {
      nData.append(0)
    } else {
      nData.append(1)
    }
    
  }
  return nData
}

func accuracy() -> Int {
  
  var correctP:Int = 0
  let pData = normalization()
  
  for i in 0..<y.count {
    
    if pData[i] == y[i].toInt() {
      correctP += 1
    }
    
  }
  
  return Int((correctP.toDouble() / y.count.toDouble()) * 100.0)
}


trainData(loop: 1000)

print(normalization())

print(accuracy()) // 90

Github link.

 

Tarih:AlgorithmMachine Learning

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2021 Kenan Atmaca