İçeriğe geç

MKOverlayRenderer kullanımı

Merhabalar bu yazımda İOS kütüphanelerinden MapKit ile harita üzerinde istediğimiz kordinata nasıl şekil çizeriz bunun örneğini vereceğim.

Harita üzerinde MapKit içerisinde bulunan geometriksel şekiller çizmemizi sağlayan sınıflar bulunmakta ve bu sınıfları kullanarak MapView üzerinde render edebilmekteyiz.

Aşağıda yazdığım örneği inceleyebilirsiniz.

Render işlem fonksiyonuna ulaşmak ve gerçekleştirmek için öncelikle MKMapViewDelegate protokolünü sayfamıza eklememiz gerekli. Daha sonra protokol içerisinde bulunan geriye MKOverlayRenderer nesnesi döndüren fonksiyon ile çizme işlemimizi tamamlıyoruz. Bu fonksiyon içerisinde MKCircleRenderer sınıfı ile dairemizi oluşturuyoruz.

import UIKit
import MapKit
import CoreLocation

class ViewController: UIViewController,MKMapViewDelegate,CLLocationManagerDelegate {
  
  
  @IBOutlet weak var mView: MKMapView!
  let locationManager = CLLocationManager()

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
   locationManager.delegate = self
   mView.delegate = self
  
   setupmm()
    
  }

  func setupmm() {
    
    let sourceLocation = CLLocationCoordinate2D(latitude: 40.759011, longitude: -73.984472)
 
    let sourcePlacemark = MKPlacemark(coordinate: sourceLocation, addressDictionary: nil)
    
    let sourceAnnotation = MKPointAnnotation()
    sourceAnnotation.title = "Times Square"
    
    if let location = sourcePlacemark.location {
      sourceAnnotation.coordinate = location.coordinate
    }
   
    loadOverlay(cordi: sourceLocation)
    mView.showAnnotations([sourceAnnotation], animated: true )
  }

  
  func loadOverlay(cordi: CLLocationCoordinate2D) {
    
    let circle = MKCircle(center: cordi, radius: 100) // 200.000 = 200 km ~
    
    self.mView.setRegion(MKCoordinateRegion(center: cordi, span: MKCoordinateSpan(latitudeDelta: 7, longitudeDelta: 7)), animated: true)
    
    self.mView.add(circle)
  }
  
  func mapView(_ mapView: MKMapView, rendererFor overlay: MKOverlay) -> MKOverlayRenderer {
    
    let circleRenderer = MKCircleRenderer(overlay: overlay)
    circleRenderer.fillColor = UIColor.green.withAlphaComponent(0.3)
    circleRenderer.strokeColor = UIColor.blue.withAlphaComponent(0.3)
    circleRenderer.lineWidth = 2
    return circleRenderer
    
  }
  

}//

 

 

Kategori:iOSMapKit

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2022 Kenan Atmaca