İçeriğe geç

MVVM Pattern

Merhabalar bu yazımda İOS ile MVVM tasarım kalıbı nedir ve nasıl kullanırız bunu göreceğiz.

MVVM (Model – View – View Model) kalıbı modern bir kalıptır. Yapısal olarak MVC yapısına benzemektedir. Model ile View arasında bulunan View Model ikili arasında köprü görevi görür. Bu modelde View içerisinde Model yapısı ile bağlantı kurulmaz. Tüm işlem View Model aracılığı ile gerçekleştirilir.

Bunun gibi yapılar eski tasarım kalıplarında görülen ihtiyaç ve eksiklikler sonucu tasarlanmıştır. Halen günümüzde yazılımın ve teknolojinin gelişimine bağlı olarak yeni tasarım kalıpları ortaya çıkmaktadır.

View: Uygulamanın tüm tasarım olaylarının bulunduğu taraftır. (UIViewController içerisinde yazdığınız elementlere eriştiğiniz durum)

Model: Modellenen verinin bulunduğu, fetch işlemlerinin yapıldığı bölüm (MVC’deki Model ile aynı işlev)

View Model: View ile Model arasındaki iletişimi sağlar. View Model yapısı View’e erişemez ancak View VM’e erişebilir. Aynı mantıkla VM Model yapısına erişebilir ancak Model VM yapısına erişemez.

Avantaj olarak kod yapısı daha düzgün hale gelir. Grup çalışmaları için uygundur ve test edilebilirlik daha konforlu hal alır. Hangi model yapısı olursa olsun projenize göre en uygun  yapıyı kurgulamanız gerekir.

Aşağıda yazdığım MVVM yapısını inceleyebilirsiniz.

View kısmı

import UIKit


class ViewController: UIViewController {
  

  var modelView:ViewModel!
  var nickLabel = UILabel()
  var sButton = UIButton()
  
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()

    modelView = ViewModel(name: "Kenan", pass: "******", mail: "mail@kenanatmaca.com")
    
    nickLabel.text = modelView.nick
    
    sButton.addTarget(self, action: #selector(submit(_:)), for: .touchUpInside)
    
  }

  func submit(_ sender:UIButton) {
    
    modelView.submit()
    
  }

  
}//


Model kısmı

import UIKit

class Model: NSObject {

  
  var nick:String!
  var pass:String!
  var mail:String!
  
  
  init(nick:String,pass:String,mail:String) {
    self.nick = nick
    self.pass = pass
    self.mail = mail
  }
  
  func saveServer() {
    // Core Data or remote server
    print("Save values in server.")
    
  }
  
}

View Model kısmı

import UIKit

class ViewModel: NSObject {
  
  private var model:Model!
  
  init(name:String,pass:String,mail:String) {
    
    self.model = Model(nick: name, pass: pass, mail: mail)
    
  }
  

  var nick:String {
    get {
      return model.nick
    }
  }
  
  var pass:String {
    get {
      return model.pass
    }
  }
  
  var mail:String {
    get {
      return model.mail
    }
  }
  
  
  func submit() {
    
    model.saveServer()
    
  }
  
  
}

 

 

 

Tarih:Design PatternsiOS

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2021 Kenan Atmaca