İçeriğe geç

.plist dosyalarını okuma işlemi

Merhabalar bu yazımda İOS uygulamalarınızda .plist uzantılı dosyaları nasıl kod içerisinde decode ederiz bunu göstereceğim.

.plist veya özellikler dosyaları XML biçimli Apple tarafından kullanılan bir dosya çeşitidir. Çeşitli program özelliklerini ve yapılandırma ayarlarını içerir. Daha önceki bir yazımda info.plist dosyası hakkında lokalizasyon yapma konusunada değinmiştim.

Xml yapısında Key ve Value şeklinde yapılandırılmış bir yapısı olan plist dosyasını aşağıda yazdığım kısa örnek ile kod içerisinde elde edebilir. Buna göre düzenleme yapabilirsiniz. Bunun için PropertListSerialization sınıfını kullanmaktayız.

func readPlist(_ name:String) -> [String:AnyObject]? {
    
    var plistData: [String: AnyObject] = [:]
    let fileManager = FileManager.default
    var propertyListForamt = PropertyListSerialization.PropertyListFormat.xml
    let plistPath: String? = Bundle.main.path(forResource: name, ofType: "plist")
    
    if let path = plistPath {
    
      let plistXML = fileManager.contents(atPath: path)
      
      do {
        plistData = try PropertyListSerialization.propertyList(from: plistXML!, options: .mutableContainersAndLeaves, format: &propertyListForamt) as! [String:AnyObject]
      } catch {
        print("@Error reading plist: \(error)")
      }
    }
  
    return plistData
  }

 

 

Tarih:iOS

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2021 Kenan Atmaca