İçeriğe geç

Stack kullanımı

Merhabalar bu yazımda Swift ile generics yapısını kullanarak her değişken türüne cevap verebilen bir Stack yapısı nasıl modelleriz bunu göreceğiz.

Stack(Yığın) yapısı bilgisayar mimarisinde önemli bir yere sahiptir. Bu yapı İOS sayfalama ve bir çok grafiksel işlemlerdede kullanılmaktadır.

Bir veri yapısıdır ve LİFO mantığıyla işlemler gerçekleşir yani son giren ilk çıkar.

Bu yapıyı generics olarak aşağıda yazdığım kod örneği ile kullanımı görebilirsiniz.

class Node<T> {
  
  var value:T
  var next:Node?
  
  init(value:T) {
    self.value = value
  }
  
}


class Stack<T> {
  
  var top:Node<T>?
  
  func push(_ value:T) {
    let oldTop = top
    top = Node(value: value)
    top?.next = oldTop
  }
  
  func pop() -> T? {
    let currentTop = top
    top = top?.next
    return currentTop?.value
  }
  
  func peak() -> T? {
    return top?.value
  }
  
}

let strStack = Stack<String>()
strStack.push("Kenan")
strStack.push("Ali")
strStack.push("Ahmet")
strStack.pop() // Ahmet
strStack.peak() // Ali

let intStack = Stack<Int>()
intStack.push(1245)
intStack.push(5337)
intStack.peak() // 5337

class student {
  var name:String!
  var sex:String!
  init(name:String,sex:String){
    self.name = name
    self.sex = sex
  }
}

let studentStack = Stack<student>()
studentStack.push(student(name: "Kenan", sex: "Male"))
studentStack.push(student(name: "Ayse", sex: "Famale"))

studentStack.peak()?.name // Ayse

Github link.

 

Tarih:Algorithm

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2020 Kenan Atmaca