İçeriğe geç

Swift 3 ile CustomDebugStringConvertible kullanımı

Swift 3

Merhabalar bu yazımda Swift 3 ile sınıf yapılarınızda birlikte kullanacağınız yardımcı protokoller’den diğeride CustomDebugStringConvertible protokolüdür.

Ne işe yarar diyecek olursanız CustomStringConvertible ile benzer olarak sınıf yapısının çıktısını dilediğiniz kontroller ve sorgular ardından görüntülemenizi sağlar.

Bu protokoller debug çıktıları üretmek ve durumlara göre kullanıcıya istenilen yapıyı göstermek için tasarlanmıştır.

Aşağıda yazdığım örneği inceleyebilirsiniz.

struct point {
  var x:CGFloat
  var y:CGFloat
}

var p = point(x: 2.1, y: 4.2)

extension point:CustomDebugStringConvertible {
 
  var debugDescription:String {

  return "x[\(x)] y[\(y)]"
  
 }
  }

print(p) // x[2.1] y[4.2]

debugPrint(p) // x[2.1] y[4.2]

Bu Protokol debugDescription değişkeni yardımı ile üretilen çıktı return edilebilinir.

 

Tarih:SwiftSwift 3

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2020 Kenan Atmaca