İçeriğe geç

Swift ile Array Sorted,Map,Filter işlemleri

Swift 3

Merhabalar bu yazımda Swift ile Sizlere yardımcı olacak hızlı okunaklı bir şekilde Array üzerinde işlemler yapacağınız yararlı fonksiyonlardan bahsedeceğim.

Array üzerinde sıralama,değişim ve kontrol işlemlerini basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz ve bu işlemi oldukça güzel haale getirebilirsiniz. Tabiki bir çok sıralama algoritması mevcut bunları kendinizde yazabilirsiniz.

Örnekleri toplu bir şekilde vereceğim kısaca bahsedecek olursam.

  • Sorted: Array üzerinde sıralama işlemi yapar ve geriye sıralanmış yeni bir Array döndürür. Bu işlemleri closures formatında kısa bir şekilde yazabilmekteyiz vereceğim kodda’da göreceksiniz.
  • Filter: Array üzerinde yoklama işlemi yapar her indisi yazdığınız formata uyup uymadığına göre size yeni bir Array döndürür. Örneğin Bir Array içindeki tek haneli sayıları getir veya A harfi ile başlayan şehirleri döndür gibi.
  • Map: Bu fonksiyonda Array üzerinde indislere ekleme yapmanızı sağlar. Örneğin indislerdeki değerler üzerinde oynama yapabilirsiniz.
  • Reduce: Bu fonksiyonda Array üzerinde +,-,/,* işlemlerini tüm indisler üzerinde yapmanızı sağlar vereceğim örneklerde mevcut.
  • FlatMap: Bu fonksiyonda dizideki değerleri ayırma işlemi yapar. Örneğin çok boyutlu dizideki değerleri tek dizi olarak döndürür.

Bu fonksiyonları bir biri ardına kullanabilir buna göre sonuçlar elde edebilirsiniz. Oldukça efektif bir kullanımları var.

var Arr:[Int] = [3,1,22,4,5]

var evenArr = Arr.filter {$0 % 2 == 0}
evenArr // 22,4

var arrSort = Arr.sorted{s1,s2 in s1 > s2}
arrSort // 22,5,4,3,1

var arr2x = Arr.map {$0 * 2}
arr2x // 6,2,44,8,10

var a = (Arr.map {$0 * 2}.sorted{$0 < $1}.filter{$0 > 5})
a // 6,8,10,44

Arr.reduce(0, +) // 35
Arr.reduce(1, *) // 1320

var optArr:[Int?] = [2,3,nil,1,6,nil,2]
var arr = optArr.flatMap {$0}
arr // 2,3,1,6,2


var multiArr:[[Int]] = [[1,2],[156,114],[9,23]]
var mResult = multiArr.flatMap {$0}
mResult // 1,2,156,114,9,23


var strArr:[String] = ["Ankara","New York","Istanbul","Moskow","Baku","Berlin","Doha"]

var countArr = strArr.filter {$0.characters.count > 6}
countArr // New York,Istanbul

var c = strArr.filter {$0.characters.first == "N"}.count
c // 1

var srtArr = strArr.filter {$0.characters.last == "a"}.sorted {$0 > $1}
srtArr // Doha,Ankara

 

Tarih:SwiftSwift 3

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2020 Kenan Atmaca