İçeriğe geç

Swift ile Bit Operatörleri

swift

Merhabalar bu yazımda Matematik ve Bilgisayar bilimlerinde önemli bir konu olan ve çoğu sistemde günlük hayatta kullandığımız Bit operatörleri işlemlerini Swit ile nasıl gerçekleriz bunun örneğini vereceğim.

Aşağıdaki örnekte açıklama satırlarına özelliğin ne işe yaradığını ekledim kodu inceleyebilirsiniz.

let initBits: UInt8 = 0b00001111 // 2'lik tabanda 15 sayısı
let invertedBits : UInt8 = ~initBits // Bitlerin tersini aldık

let firstBits: UInt8 = 0b0001010
let twiceBits: UInt8 = 0b0010111

let andBits = firstBits & twiceBits // 2 bit setini AND işlemi yaptık
let orBits = firstBits | twiceBits //2 bit setini OR işlemi yaptık
let xorBits = firstBits ^ twiceBits //2 bit setine XOR işlemi yaptık

let bitN: UInt8 = 0b11111111

bitN >> 1 // 01111111 1 bit sağa kaydırma
bitN << 1 // 11111110 1 bit sola kaydırma

let bmax:UInt8 = UInt8.max // 255
bmax &+ 1 // bit toplama
bmax &- 1 // bit çıkarma
bmax &* 1 // bit çarpma

let bit8: UInt8 = 0o11 // 8'lik set
let bit16: UInt16 = 0xA5 // 16'lik set

Bilgisayar donanım ve güvenlik mimarilerinin altında yatan tüm programlama dilleri için önemli bir konu.

Tarih:iOSSwift

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2020 Kenan Atmaca