İçeriğe geç

Swift ile Çizim işlemleri

swift

Merhabalar bu yazımda İOS Grafik Kütüphanesi olan CoreGraphics ile nasıl resim üzerine resim çizeriz bunun örneğini vereceğim.

CoreGraphic içerisinde yararlı çizim fonksiyonlarının bulunduğu çizim,grafik işlerinde işinizi kolaylaştıracak bir kütüphane.

Resim üzerinde dikdörtgen çizme:

import UIKit

class ViewController: UIViewController {
  
  
  @IBOutlet weak var img: UIImageView!
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
   
    
    UIGraphicsBeginImageContext(img.frame.size)
    let context = UIGraphicsGetCurrentContext()
    
    img.image?.drawInRect(CGRect(x: 0, y: 0, width: img.frame.size.width, height: img.frame.size.height))
    
    let rectangle = CGRect(x: 100, y: 0, width: 100, height: 100)
    
    // Çizim işlemi başlangıç
    
    CGContextSetFillColorWithColor(context, UIColor.redColor().CGColor)
    CGContextSetLineWidth(context, 10)
    
    CGContextAddRect(context, rectangle)
    CGContextDrawPath(context, .FillStroke)
    
    CGContextStrokePath(context)
    
    // Çizim işlemi sonu
    
    img.image = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext()
    UIGraphicsEndImageContext()
    
  
  }
  
}

Resim üzerine çizgi çizme:

import UIKit

class ViewController: UIViewController {
  
  @IBOutlet weak var img: UIImageView!
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
    UIGraphicsBeginImageContext(img.frame.size)
    let context = UIGraphicsGetCurrentContext()
    
    img.image?.drawInRect(CGRect(x: 0, y: 0, width: img.frame.size.width, height: img.frame.size.height))
    
    CGContextSetLineWidth(context, 3.0)
    CGContextSetStrokeColorWithColor(context, UIColor.redColor().CGColor)
    
    CGContextMoveToPoint(context, 0, 0)
    CGContextAddLineToPoint(context, 300, 300)
    
    CGContextStrokePath(context)
    
    img.image = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext()
    UIGraphicsEndImageContext()
    
  }
  

}

 

 

 

Tarih:iOSSwift

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2020 Kenan Atmaca