İçeriğe geç

Swift ile Enum

swift

Merhabalar bu yazımda Swift ile Enum nasıl kullanılır bunun örneğini vereceğim.

Bildiğiniz gibi Enum alt seviye programlama dillerindede mevcut bazı sıralı işlemleri daha kolay düzenli seçmemizi kullanmamızı sağlıyor ancak Swift ile enum çok geliştirilmiş ve rahat bir haale getirilmiş.

İOS ve diğer kütüphanelerdede bolca kullanılmakta. Hatta Swift 2.0‘dan sonra gelen throw işlemlerindede enum kullanarak yapıyoruz. Buradan throw konusuna bakabilirsiniz.

Verileri toplu halde tutmada,front-end işlemlerde tasarımı belirlemede,kullanıcı rütbelere ayırma gibi daha bir çok işlemlerde kullanmak programcıya fayda sağlıyor.

Swift dilini öğrenirken ilk öğrenilmesi gereken konuların başında geliyor 🙂

Aşağıdaki verdiğim örneklerden daha iyi bir şekilde kullanımını anlayabilirsiniz.Duruma göre generics şeklindede yazılabiliniyor, her değişken türüne bürünebilir şekilde kullanılmakta.

enum light {
  
  case on
  case off
  
}

var obj = light.off

if case obj = light.off {
  print("Light is off") // Light is off
} else {
  print("light is on")
}
enum status:String {
  
  case CEO = "Chief Executive Officer"
  case CTO = "Chief Technical Officer"
  case CFO = "Chief Financial Officer"
  
}

var st = status.CEO.rawValue // Chief Executive Officer
enum datas {
  
  case QR(d:String)
  case Barcode(d:String)
  
}

var dd = datas.Barcode(d: "#212ERWQW")

switch dd {
 case datas.Barcode(let data) : print(data) // #212ERWQW
 case datas.QR(let data) : print(data)
}
enum generic<T> {
  
  case val(T)
  
}

var gnStr = generic.val("Kenan") // Kenan
var gnInt = generic.val(04) // 04
enum mixer {
  
  case arr([String])
  case dict([String:Int])
  case int(Int)
  case bool(Bool)
  
}

var mixob:mixer = .arr(["A","B","C"]) // ["A","B","C"]
var mixbool = mixer.bool(true) // true

 

Tarih:Swift

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2020 Kenan Atmaca