İçeriğe geç

Swift ile Tuple

swift

Merhabalar bu yazımda Swift ile beraber modern programlama yaklaşımına örnek tuple tipinden bahsedeceğim.

Tuple çoklu değişkenleri kendi içinde barındırabilen değişkenlere denir.Array değildir.

Bu sayede Swift ile alt seviye programlama dillerinde c,c++ gibi fonksiyonlarda dönüş değeri 1 adet olmak zorundadır ancak tuple ile böyle bir sınırlama yoktur.

Değişkenler fonksiyonlar çoklu değişken döndürme işlemine sahip olur.

Aşağıdaki örnektede göreceğiniz gibi değişken veya fonksiyonların döndürdüğü değere ilk return 0 ikinci 1 şeklinde erişebiliyoruz.

class A {
  
  var cx:Double = 0.0, cy = 0.0
  var xcy:Double = 0
  
  init(x:Double,y:Double,xx:Double){
    
    self.cx = x
    self.cy = y
    self.xcy = xx
    
  }
  
  var result:(Double,Double) {
    
    get {
      return (cx * xcy,cy * xcy)
    }  
  }
  
  func resultExtraction(d:Double) -> (Double,Double) {
    
    return (cx - d , cy - d)
    
  }
}


var obj = A(x: 2.1, y: 3.1, xx: 2.0)

obj.result.0 // 4.2
obj.result.1 // 6.2

var dat = obj.resultExtraction(4.9)
dat.0 // -2.8
dat.1 // -1.8

 

Tarih:Swift

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2020 Kenan Atmaca