İçeriğe geç

Swift ile Type Check

swift

Merhabalar bu yazımda Swift ile değişkenlerin türünü nasıl kontrol ederiz bunun örneğini vereceğim.

Nesnelerinin kontrolu için is operatorü kullanılır aşağdaki örnekte atanan değeri is ile kontrol ediyoruz.

var valueN:Any

valueN = 2

if valueN is Int {
  print("valueN Int") //
} else {
  print("no")
}

Diğer tür ise Type.self kullanımı nesnenin hangi sınıfa ait olduğunu bildiriyor.Aşağdaki şekilde kullanılır.

NSString.self // NSString.type

Aşağda dynamicType yani sınıfın bağlı olduğu protokolün kontrolunü sağlayarak check işlemi ve nesnenin hangi sınıfa ait olduğunu self ile döndürme işlemine örnek veriyorum.

class Car {
  
  var speed:Int = 260
  
  init(){}
  
}


var obj = Car()

obj.self // Car

obj.dynamicType == Car().dynamicType //true


let site = "kenanatmaca.com".dynamicType //String.Type

site == String.self // true


Car.self.init() // Car

 

Tarih:Swift

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2021 Kenan Atmaca