İçeriğe geç

SwiftUI ile Auto Scroll işlemi

Merhabalar bu yazımda SwiftUI ile birlikte ScrollView kullanırken otomatik bir şekilde aşağı doğru scroll aksiyonunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi göstereceğim.

iOS ile uygulama geliştirirken ScrollView kullandığımız değerli elementlerden. SwiftUI ile basit bir chat uygulaması yazdığınızı düşünelim. Burada vereceğim örnekte mesaj gönderdikten sonra otomatik olarak aşağı kayan bir scroll yapımı olacak.

Aşağıda paylaştığım örneği inceleyebilirsiniz.

struct Message: Equatable {
  var id: String = UUID().uuidString
  var text: String
}

struct ContentView: View {
  
  @State private var msgText: String = ""
  @State private var messages: [Message] = []
  
  var body: some View {
    VStack(alignment: .leading) {
      ScrollView {
        ScrollViewReader { scrollView in
          VStack {
            ForEach(messages, id: \.id) { row in
              HStack {
                Text(row.text)
                  .font(.body)
                  .foregroundColor(.white)
                  .padding()
                  .background(Color.blue)
                  .cornerRadius(5)
                  .padding(.leading, 16)
                Spacer()
              }.id(row.id)
            }
          }.onChange(of: messages, perform: { value in
            DispatchQueue.main.async {
              withAnimation {
                scrollView.scrollTo(messages[messages.endIndex - 1].id, anchor: .bottom)
              }
            }
          })
        }
      }
      
      Spacer()
      
      HStack {
        TextField("Message", text: $msgText)
          .padding()
          .background(Color.gray.opacity(0.1))
          .clipShape(RoundedRectangle(cornerRadius: 10))
        Button(action: {
          let newMessage = Message(text: msgText)
          messages.append(newMessage)
          self.msgText = ""
        }, label: {
          Image(systemName: "paperplane.fill")
            .foregroundColor(.black)
        })
      }.padding()
    }
  }
}

onChange aksiyonu ile tetiklenen son mesaja doğru scroll işlemi gerçekleştirebiliriz. Scroll ile ilgili anlık verileri ScrollViewReader bloğu içerisinden elde edebilirsiniz.

Tarih:SwiftUI

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2021 Kenan Atmaca