İçeriğe geç

SwiftUI ile Form oluşturmak

Merhabalar bu yazımda SwiftUI ile basit bir Form oluşturmayı ve kullandığımız form elementlerini uygulama içi nasıl kullanabileceğinizi paylaşacağım.

Uygulama içerisinde kullandığımız form elementleri SwiftUI ile tamamen yeni bir sınıf ve yapı üzerinde işlemekte. (TextField, Stepper vs) Bu yapıları @State değişkeni ile bağlamanız ve kullanmanız gerekmekte. Böylece yazılan veya artırılan değeri direkt olarak bu değişkenlerden alabilirsiniz.

Aşağıda yazdığım örnek ile basit bir form yapısını görebilirsiniz.

struct ContentView:View {
  
  @State var isAlertPresent = false
  @State var email:String = ""
  @State var password:String = ""
  @State var progress:Float = 0
  @State var quantity:Int = 0
  @State var type = 1
  
  var body: some View {
    NavigationView {
      Form {
        Section {
          Picker(selection: $type, label: Text("Picker")) {
            Text("A").tag(1)
            Text("B").tag(2)
            Text("C").tag(3)
          }.pickerStyle(SegmentedPickerStyle())
          HStack {
            Image(systemName: "sun.min")
            Slider(value: $progress)
            .accentColor(Color.red)
            Image(systemName: "sun.max.fill")
          }
          
          Stepper(value: $quantity, in: 0...100) {
            Text("Quantity - \(self.quantity)")
          }
        }

        Section {
          TextField("E-mail", text: $email)
          SecureField("Password", text: $password)
        }
          
        Section {
          Button(action: {
            self.isAlertPresent.toggle()
          }) {
            Text("Register")
            .font(.headline)
          }.alert(isPresented: $isAlertPresent) {
            Alert(title: Text("Email -> \(self.email) \n Password -> \(self.password)"))
          }
        }
      }.navigationBarTitle("Form")
    }
  }
}

Burada kullandığım .pickerStyle ile picker yapımızı SegmentedPickerStyle(), WheelPickerStyle() veya default olarak değiştirerek farklı seçim yapıları kullanabilirsiniz.

 

 

Tarih:SwiftUI

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2021 Kenan Atmaca