İçeriğe geç

UIStackView ile Auto layout kullanımı

Merhabalar bu yazımda İOS ile birlikte Auto layout işlemi gerçekleştirirken çoklu nesneler üzerinde tüm cihazlarda aynı şekilde görününen yapıyı nasıl sağlarız buna örnek vereceğim.

Bildiğimiz gibi bu işlemi Main.storyboard üzerinden gerçekleştirebiliyoruz ancak bazı durumlarda yada tercihen sadece kod ile bu işlemleri yapabiliriz. Zaten Xcode‘de görsel olarak yaptıklarımızı kendi kod haaline getirip derlemekte.

Bu işlem için en modern sınıf UIStackView sınıfıdır. Bu sınıf ile birlikte iç içe çoklu nesneleri hizalayabilir,aralarına boşluk verebilir boyutlarını ekrana göre ayarlayabiliriz. Aynı zamanda hoş toggle animasyonları yazabiliriz.

UIStackView sınıfı 2015 WWDC etkinliği ile tanıtılmış yeni ve modern bir yapı. Bu sayede Auto layout işlemleri daha kolay ve efektiv haale gelmekte.

Aşağıda yazdığım örneği inceleyebilir ve kullanım şeklini görebilirsiniz.

    box = UIView()
    box.backgroundColor = UIColor.orange
    box.widthAnchor.constraint(equalToConstant: 100).isActive = true
    box.heightAnchor.constraint(equalToConstant: 100).isActive = true

    imageView = UIImageView()
    imageView.backgroundColor = UIColor.blue
    imageView.heightAnchor.constraint(equalToConstant: 120.0).isActive = true
    imageView.widthAnchor.constraint(equalToConstant: 120.0).isActive = true

    textLabel = UILabel()
    textLabel.backgroundColor = UIColor.gray
    textLabel.widthAnchor.constraint(equalToConstant: 200).isActive = true
    textLabel.heightAnchor.constraint(equalToConstant: 20.0).isActive = true
    textLabel.text = "Hi World"
    textLabel.textAlignment = .center
    
    let stackView  = UIStackView()
    stackView.axis = UILayoutConstraintAxis.vertical
    stackView.distribution = UIStackViewDistribution.equalSpacing
    stackView.alignment = UIStackViewAlignment.center
    stackView.spacing  = 10.0
    
    stackView.addArrangedSubview(box)
    stackView.addArrangedSubview(imageView)
    stackView.addArrangedSubview(textLabel)
    stackView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    
    self.view.addSubview(stackView)

    stackView.centerXAnchor.constraint(equalTo: self.view.centerXAnchor).isActive = true
    stackView.centerYAnchor.constraint(equalTo: self.view.centerYAnchor).isActive = true

Yukardaki örnekte 3 adet farklı UIView nesnesini UIStackView’ ekleyip viewimize eklemiş olduk. Aynı zamanda örnekle birlikte Auto layout kullanımınıda bu yönden görebilirsiniz. StackView içerisinde bulunan değişkenlerin içeriği ile oynayarak nesnelerin konumu vs özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Daha önceki yazımda farklı bir tür kullanımını göstermiştim buradan inceleyebilirsiniz.

Tarih:iOS

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2021 Kenan Atmaca