İçeriğe geç

UITextView Auto Height işlemi

Merhabalar bu yazımda sizlere oldukça yararlı bir ipucu paylaşacağım. Sosyal medyalarda yorum veya chat bölümlerinde text view üzerinde yazdığımız zaman otomatik olarak değişen yükseklik işlemi, nasıl yapılır bunu öğrenmiş olacaksınız.

UITextView nesnesini çoğu uygulamakta kullanmaktayız. Bazı durumlarda sürekli olarak yazının içeriğine göre boyutunun büyüyüp, küçülmesi gerekli olmakta. Bu işlem için UITextView nesnesinin yardımcı delegate fonksiyonlarından ve yükseklik işlemi içinde Auto Layout‘dan yararlanacağız.

Lafı fazla uzatmadan aşağıda yazdığım örneği inceleyebilir ve yapılışını deneyerek görebilirsiniz.

import UIKit

@available(iOS 11.0, *)

class mainVC: UIViewController {

  var textView:UITextView!
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
   
   setupTextView()
    
  }
    
  func setupTextView() {
    
    textView = UITextView()
    textView.text = "Yorum Yaz..."
    textView.frame = CGRect(x: 0, y: 0, width: 150, height: 100)
    textView.backgroundColor = UIColor.lightGray
    textView.isScrollEnabled = false
    textView.font = UIFont.boldSystemFont(ofSize: 17)//UIFont.preferredFont(forTextStyle: .headline)
    textView.delegate = self
    
    view.addSubview(textView)
    
    textView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    
    [textView.bottomAnchor.constraint(equalTo: view.safeAreaLayoutGuide.bottomAnchor),
     textView.leftAnchor.constraint(equalTo: view.leftAnchor),
     textView.rightAnchor.constraint(equalTo: view.rightAnchor),
     textView.heightAnchor.constraint(equalToConstant: 50)].forEach {$0.isActive = true}
    
     textViewDidChange(textView)
  }
}

@available(iOS 11.0, *)
extension mainVC: UITextViewDelegate {
  func textViewDidChange(_ textView: UITextView) {
    let size = CGSize(width: view.frame.width, height: .infinity)
    let txtViewHeight = textView.sizeThatFits(size)
    
    textView.constraints.forEach { (constraint) in
      if constraint.firstAttribute == .height {
        constraint.constant = txtViewHeight.height
      }
    }
  }
}

 

Tarih:iOS

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2021 Kenan Atmaca