İçeriğe geç

Kenan Atmaca | Blog Yazılar

SwiftUI 4 ile Toggle map kullanımı

Merhabalar, bu yazımda SwiftUI 4 ile birlikte liste hallindeki bool switchlerimizi tek switch ile açma kapatma işlemini kolay şekilde yapabileceğimiz .map özelliğini paylaşacağım.

Ayarlarda tüm özelliklerin açılıp, kapatılması gibi durumlarda kullanmak için tek Toggle ile bu işlemi gerçekleştirmek için ilgili …

SwiftUI 4 ile Bold ve Italic kullanımı

Merhabalar, bu yazımda SwiftUI 4 ile birlikte direkt olarak Text nesnesine fonksiyonel olarak bold, italic yapma örneğini paylaşacağım.

Bu işlem ile state kontrolü yaparak text bold, italic durumunu kontrol edebilirsiniz.

struct BoldItalicExample: View {

  @State 

SwiftUI 4 ile Text animation kullanımı

Merhabalar, bu yazımda SwiftUI 4 ile birlike artık text yazılarına renk değişimi, font değişimi gibi özelliklerini kullanıcıya animasyonlu bir geçiş şeklinde yansıtabiliriz.

struct TextAnimationExample: View {

  @State private var changeStyle: Bool = false

  var body: some View {
    Text("Hello, World!")
      

SwiftUI 4 ile SF symbol variable kullanımı

Merhabalar, bu yazımda SwiftUI 4 ile birlikte Sf symbol kullandığımız ikonları 0 ile 1 arası değer vererek tasarımını değişebileceğiz.

Uygulama içi duruma göre örneğin wifi bağlantı durumunu sembolize etmek istediğinizde 0 ile 1 arası bağlantı durumunu ikon variableValue değişkenine vererek …

SwiftUI 4 ile Request app review kullanımı

Merhabalar, bu yazımda SwiftUI 4 ile birlikte uygulama içi kullanıcılardan yıldız vermesini sağladığımız request review işleminin kullanımını paylaşacağım.

Artık SwiftUI ile basit ve sorunsuz bir şekilde uygulama içi kullanıcılardan review yapmasını sağlayabilirsiniz.

struct RequestReviewExample: View 

SwiftUI 4 ile NavigationSplitView kullanımı

Merhabalar, bu yazımda SwiftUI 4 ile birlikte gelen NavigationSplitView kullanımını sizlerle paylaşacağım.

Ipad için uygulama geliştirirken split ekranlarda menu seçim ve detay gibi işlemleri kolay bir şekilde NavigationSplitView kullanarak yazabiliriz.

struct NavigationSplitViewExample: View {

  @State 

SwiftUI 4 ile AnyLayout kullanımı

Merhabalar, bu yazımda SwiftUI 4 ile gelen AnyLayout kullanımını sizlerle paylaşacağım.

AnyLayout ile kullandığımız HStack, VStack vs bloklarını kontrol edebilir ve duruma göre değişmesini sağlayabiliriz.

struct AnyLayoutExample: View {

  @State private var changeLayout: Bool 

SwiftUI 4 ile TextField lineLimit kullanımı

Merhabalar, bu yazımda SwiftUI 4 ile birlikte güncellenen TextField nesnesine eklenen lineLimit özelliğini paylaşacağım.

SwiftUI 4 ile birlikte otomatik olarak yüksekliği genişleyen TextField nesnesine lineLimit ekleyerek belli satırdan sonra scroll ile kaydırılabilir hale getirebiliriz.

struct 

SwiftUI 4 ile Gradient ve Shadow kullanımı

Merhabalar, bu yazımda SwiftUI 4 ile birlikte yenilenen ve kolaylaştırılan shadow ve gradient ekleme işlemini sizlerle paylaşacağım.

struct GradientShadowExample: View {
  var body: some View {
    Image(systemName: "star.fill")
      .frame(width: 150, height: 150)
      .background(in: RoundedRectangle(cornerRadius: 8))
      

SwiftUI 4 ile MultiDatePicker kullanımı

Merhabalar, bu yazımda SwiftUI 4 ile birlikte eklenen takvim üzerinden çoklu tarih seçimi yapmamızı sağlayan MultiDatePicker hakkında bilgi vereceğim.

Takvim üzerinden çoklu tarih seçme ve kaldırma gibi işlemler için farklı kütüphaneler kullanmak yerine direkt olarak MultiDatePicker kullanabilirsiniz.

Copyright © 2022 Kenan Atmaca