İçeriğe geç

Kategori: Design Principles

Dependency Inversion Principle nedir ?

Merhabalar bu yazımda “SOLID” yazılım prensipleri yazı serimden sonu olan Dependency Inversion Principle (Bağımlılığın Ters Çevrilmesi Prensibi) hakkında bilgi vereceğim.

Bu prensibimizde mantık olarak Üst ve alt sınıfların birbirlerine bağımlı olmalarına karşı çıkan bir prensiptir. Bu bağımlılığın interface

Interface Segregation Principle nedir ?

Merhabalar bu yazımda yazılım prensiplerinden Interface Segregation Principle (Arayüz Ayırım Prensibi) hakkında bilgi vereceğim.

Bu tasarım prensibimizde mantık olarak ismindende anlaşılacağı gibi oluşturduğumuz modellerde kullanılan arayüzlerin bir birinden ayrılarak kullanmasına dayanır. Yani her farklı sınıf yapısı için kendine özgü bir …

Liskov Substitution Principle nedir ?

Merhabalar bu yazımda yazılım prensiplerinden Liskov Substitution Principle hakkında bilgi vereceğim.

Bu prensip diğer prensiplere benzer olarak geleceğe yönelik kod yazarken bize yol göstermekte. Bunun en büyük önemi projeye eklenen yeni olaylar ile kodun kolay geliştirilmesi, okunabilirliği ve düzenlenmesi gibi …

Open Closed Principle nedir ?

Merhabalar bu yazımda diğer bir yazılım prensibi olan Open Closed Principle (Açık Kapalı Prensibi) hakkında bilgi vereceğim.

Tüm prensipler gibi bu prensibimizde yazılım dünyasında önemli bir yer almakta. Bu prensibin amacı kısaca “gelişime açık, değişime kapalı” sistematiğinde sınıflar …

Single Responsibility Principle nedir ?

Merhabalar bu yazımda yazılım prensiplerinden Single Responsibility Principle (Tek Sorumluluk Prensibi) hakkında bilgi vereceğim.

SOLID” olarak adlandırılan prensiplerin içerisinde ilk sıradadır.

  • Single responsibility principle
  • Open-closed principle
  • Liskov substitution principle
  • Interface segregation principle
  • Dependency

Dependency Injection nedir ?

Merhabalar bu yazımda Yazılım dünyasında kullanılan ve bilinmesi gereken yararlı prensiplerden Dependency Injection hakkında bilgi vererek, Swift ile örnek bir kod yazacağım.

Gittikçe büyüyen projeler ve bununla doğru orantıda dikkat edilmediğinde spagetti halini alan okunması ve değiştirilmesi güç kodlar. Bir …

Copyright © 2022 Kenan Atmaca