İçeriğe geç

SwiftUI ile Custom Slider yaratmak

Merhabalar bu yazımda SwiftUI ile birlikte Custom Slider oluşturma işlemini sizlerle paylaşacağım.

SwiftUI ile Custom bir nesne oluşturmak ve aksiyon almak gerçekten çok hızlı ve kolay. 25 satır kod ile Custom bir slider yaratabilirsiniz.

Aşağıdaki örneği inceleyebilir ve eklemeler yaparak ilgili slider nesnesini projelerinizde kullanabilirsiniz.

struct ContentView: View {
  
  @State var sliderValue: CGFloat = 0.5
  
  var body: some View {
    VStack {
      Spacer()
      CustomSlider(value: $sliderValue, itemColor: .red, lineColor: .red)
        .frame(width: UIScreen.main.bounds.width * 0.85, height: 10, alignment: .center)
      Spacer()
    }
  }
}
struct CustomSlider: View {
  
  @Binding var value: CGFloat
  
  var itemColor: Color = .black
  var lineColor: Color = .black
  
  var body: some View {
    ZStack {
      GeometryReader { reader in
        lineColor
          .frame(width: reader.frame(in: .global).width, height: 3)
        Image(systemName: "plus.square.fill")
          .font(.title)
          .foregroundColor(.white)
          .frame(width: 45, height: 45)
          .background(itemColor)
          .cornerRadius(10)
          .offset(x: self.value * (reader.frame(in: .global).width - 40), y: -20)
          .gesture(DragGesture().onChanged({ value in
            let width = reader.frame(in: .global).width
            let dragValue = value.location.x
            if dragValue > 0 && dragValue <= width {
              self.value = dragValue / width
            }
          }))
      }
    }
  }
}

 

Tarih:SwiftUI

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2021 Kenan Atmaca